Râzi cu lacrimi! Bancul zilei: Tarzan și amorul - bancurinoi.ro

Slabire tarzana

 1. Cum să pierzi grăsimea de bere
 2. Râzi cu lacrimi! Bancul zilei: Tarzan și amorul - bancurinoi.ro
 3. Sărutul dintre Alexander Skarsgard şi Christoph Waltz, eliminat din noul film Tarzan
 4. Calaméo - Tarzan Din Neamul Maimutelor - Edgar Rice Burroughs
 5. Timp estimat de citire: 3 minute, 6 secunde Celebritatea si presiunea il sperie, asa ca renunta la actorie… pentru o vreme.
 6. Pierderea în greutate la bărbații vârstnici
 7. Scădere în greutate în timpul chimioterapiei

Munsey Company În româneşte de Antoaneta Ralian 1. Faptul că a pornit s-o depene, poate fi pus pe seama influenţei pline de ispite pe care a avut-o asupra povestitorului un cules de vii, ca din bătrîni, iar continuarea pînă la capăt a slabire tarzana ciudate poveşti se datoreşte scepticei incredulităţi cu care am întîmpinat-o eu în zilele ce-au urmat.

Cînd vorbăreţul meu oaspete şi-a dat seama cît de mult înaintase în miezul povestirii şi că eu înclinam să nu-l cred, s-a lăsat aţîţat de o nesocotită trufie, care a dus mai departe la îndeplinire ceea ce culesul de vii stîrnise doar, aşa încît s-a apucat să dezgroape mărturii scrise, sub forma unor hîrţoage mucegăite sau a unor documente slabire tarzana de vreme ale Biroului Colonial Britanic, menite să confirme unele dintre episoadele mai izbitoare ale povestirii sale atît de ieşite din obişnuit.

Eu, unul, nu susţin că povestea este adevărată, întrucît nu am fost martor al întîmplărilor pe care le descrie, dar faptul că asumîndu-mi misiunea de a o repovesti în faţa dumneavoastră, am folosit nume fictive pentru personajele principale, constituie o suficientă dovada a sincerităţii convingerii mele că s-ar putea să fie adevărată.

Filele veştede, mucegăite ale jurnalului unui om. Dacă o veţi socoti neverosimilă. Veţi fi cel puţin de acord cu mine că e o poveste unică, deosebită şi interesantă. Din documentele Biroului Colonial şi din jurnalul răposatului aflăm că un oarecare tînăr nobil englez, pe care îl vom numi John Clayton, Lord Greystoke a primit însărcinarea de a întreprinde o foarte delicată cercetare într-una din coloniile britanice de pe coasta de vest a Africii: se aflase că o anumită putere europeană recruta din rîndurile populaţiei băştinaşe, primitive, a acestei colonii, ostaşi pentru propriile-i trupe de băştinaşi, pe care le folosea la colectarea forţată a cauciucului şi a fildeşului de de la triburile sălbatice de pe malurile fluviului Congo şi Aruwimi.

Băştinaşii din colonia britanică se plîngeau că mulţi dintre feciorii lor erau ademeniţi, prin făgăduieli trandafirii şi strălucitoare, să plece, dar că puţini dintre ei se mai reîntorceau vreodată la familiile lor.

Tarzan Din Neamul Maimutelor - Edgar Rice Burroughs

Englezii din Africa mergeau chiar şi mai departe, afirmînd că acei sărmani negri erau ţinuţi într-o stare de adevărată sclavie, căci, după ce le expira stagiul de slabire tarzana, ofiţerii albi profitau de ignoranţa lor, spunîndu-le că mai au de îndeplinit cîţiva ani de serviciu militar. Prin urmare, Biroul Colonial l-a numit pe John Clayton într-o funcţie în Africa de Vest Britanică, dîndu-i instrucţiuni confidenţiale cu privire la o temeinică investigaţie a felului nedrept slabire tarzana care erau trataţi supuşii britanici de către o putere europeană prietenă.

De ce anume a fost trimis el, este lipsit de importanţă pentru povestirea noastră, deoarece pierdere în greutate bună, nu şi-a întreprins investigarea, întrucît nu a ajuns niciodată la destinaţie.

Clayton era tipul de englez pe care te-ai fi simţit tentat să-l asociezi cu monumentele nobile ce comemorează istorica împlinire a o mie de bătălii victorioase — un bărbat viril, puternic, din punct de vedere spiritual, moral şi fizic.

Ca statură, depăşea înălţimea obişnuită; ochii îi erau cenuşii, trăsăturile regulate şi precise; avea acea ţinută pe care ţi-o dă o sănătate desăvîrşită, robustă, influenţată de anii de instrucţie militară. Ambiţiile politice îl îndemnaseră să ceară transferul din armată la Biroul Colonial, ceea ce ne face să-l aflăm, deşi încă foarte tînăr, însărcinat cu o importantă misiune în serviciul reginei. Cînd primi numirea menţionată, John Clayton fu entuziasmat şi îngrozit în acelaşi slabire tarzana.

Avansarea îi apărea drept o binemeritată răsplată pentru un serviciu sîrguincios şi destoinic şi ca o trambulină spre alte funcţii de mai mare importanţă şi responsabilitate; dar, pe de altă parte, numai cu trei luni în urmă luase în căsătorie pe onorabila Alice Rutherford, iar gîndul de a transplanta această tînără şi frumoasă fată în primejdiile şi singurătatea Africii tropicale îl îngrozea.

De dragul ei, Clayton era gata să refuze numirea, însă Alice nici nu voia să audă de aşa ceva. Dimpotrivă, stărui s-o accepte şi s-o ia cu el în călătorie. De bună seamă, au existat şi mame, fraţi şi surori şi mătuşi şi verişoare care şi-au exprimat felurite păreri asupra problemei în cauză, dar ce sfat anume a dat fiecare în parte, istoria nu pomeneşte. O lună mai tîrziu, sosiră la Freetown, unde închiriară un mic vas, Fuwalda, care urma să-i transporte la destinaţie.

slabire tarzana gr slăbește

Şi de pe acest vas, John Clayton-Lord Greystoke şi Lady Alice, soţia sa, s-au făcut nevăzuţi şi neauziţi pentru ochii şi urechile oamenilor. Două luni după ce vaporul ridicase ancora şi ieşise din rada portului Freetown, o jumătate duzină de nave slabire tarzana război britanice străbăteau Atlanticul de sud căutînd urmele pasagerilor sau ale micului vas şi numai după ce epava fu descoperită pe ţărmul insulei Sfînta Elena, lumea s-a convins, în sfîrşit, că Fuwalda s-a scufundat cu toţi cei de pe bord, drept care, cercetările abia începute fură oprite; totuşi speranţa pîlpîi încă multă vreme în inimile sîngerate de dor.

Account Options

Fuwalda, o ambarcaţiune de vreo sută de tone, era un vas de tipul celor ades întîlnite în comerţul de coastă din Atlanticul de sud, vase al căror echipaj este alcătuit din drojdia mărilor: criminali scăpaţi de sub ştreang si cuţitari de toate rasele si naţionalităţile.

Fuwalda nu făcea excepţie de la regulă. Ofiţerii săi, nişte brute cu feţe tuciurii, urau slabire tarzana erau urîţi de întregul echipaj. Căpitanul, deşi marinar încercat, îşi trata oamenii cu cruzime. În relaţiile sale cu echipajul nu cunoştea s-au cel puţin, nu se slujea decît de două argumente: un par ascuţit şi un pistol — ceea ce nu înseamnă că adunătura pestriţă peste care stăpînea ar fi înţeles şi de altele.

Aşa se slabire tarzana că în a doua zi de la ieşirea din Freetown, John Clayton şi tînăra sa soţie fură martorii unor scene, pe puntea navei Fuwalda, despre care nu şi-ar fi închipuit că se pot petrece şi altfel decît în povestirile marinăreşti. În dimineaţa celei de-a doua zi le-a fost făurită prima verigă din ceea ce avea să fie un lanţ de împrejurări ale unei vieţi — aparţinînd cuiva care la vremea aceea încă nu văzuse lumina soarelui — o viaţă cum nu a mai existat o a doua în Istoria omului.

Doi marinari spălau puntea vasului Fuwalda, secundul era de gardă, iar căpitanul se oprise să schimbe o vorbă cu John Clayton şi cu Lady Alice.

Sărutul dintre Alexander Skarsgard şi Christoph Waltz, eliminat din noul film Tarzan

Cei doi mateloţi se trăgeau de-a-ndăratelea spre micul grup, care stătea cu spatele spre marinari. Se apropiau din ce în ce, pînă cînd unul dintre ei ajunse drept în spatele căpitanului. Încă o clipă şi ar fi trecut de el, iar această ciudată povestire nu s-ar fi înfiripat niciodată. Însă chiar în acel moment, căpitanul, dorind să se despartă de Lordul şi de Lady Greystoke, se răsuci pe călcîie, se împiedică de marinar şi se întinse cît era de lung pe punte, răsturnînd şi găleata omului, astfel încît apa soioasă îl scaldă din cap pînă-n picioare.

O slabire tarzana, scena păru caraghioasă, dar numai o clipă. Cu o rafală de înjurături cumplite, cu faţa năpădită de valul purpuriu al furiei şi al ofensei, căpitanul îşi redobîndi echilibrul şi repezindu-i o lovitură crîncenă, îl doborî pe marinar. Omul era mărunt şi mai în vîrstă, fapt care dădu gestului un caracter şi mai brutal. Celălalt matelot însă nu era nici bătrîn, nici mărunt — o namilă de bărbat, vînjos ca un urs, cu nişte mustăţi negre, fioroase şi un grumaz de taur bine înfipt între doi omoplaţi masivi.

Cînd îşi văzu tovarăşul prăbuşindu-se, se ghemui pe vine şi cu un mîrîit gros, se năpusti asupra căpitanului, făcîndu-l, dintr-un singur pumn zdravăn, să cadă în genunchi. Din roşu-vînăt, chipul ofiţerului deveni alb ca varul pentru că asta însemna răzmerită; or, de răzmeriţe slabire tarzana avusese el parte în brutala sa carieră şi se pricepuse să le înăbuşe.

Fără să se ridice măcar în picioare, înşfacă pistolul din buzunar şi trase direct în matahala musculoasă care se înălţa în faţă-i, dar oricît ar fi fost el slabire tarzana iute, John Clayton îl întrecu, astfel încît glonţul menit să străpungă inima marinarului nimeri în piciorul acestuia, pentru că Lordul Greystoke, de îndată ce văzuse arma scînteind în soare, izbise cu putere în braţul căpitanului.

slabire tarzana 2020 de lire sterline și doresc să slăbească

Un schimb de cuvinte avu loc între Clayton şi căpitan, cel dintîi arătîndu-se făţiş dezgustat de brutalitatea cu care era tratat echipajul şi declarînd că nu va mai admite asemenea purtări atîta timp cît el şi Lady Greystoke vor fi pasagerii vasului. Căpitanul fu pe punctul de a da un răspuns usturător, dar se răzgîndi şi întorcînd spatele, se îndreptă spre pupa.

Negru la faţă şi bombănind de mama focului. Nu avea de gînd să înfrunte un înalt funcţionar britanic, căci puternicul braţ al reginei mînuia un instrument de pedeapsă pe care el era în măsură să-l aprecieze şi de care se temea — flota engleză, care ştia să-şi atingă ţinta. Cei doi mateloţi se ridicară anevoie în picioare, cel mai bătrîn ajutîndu-şi camaradul rănit să se scoale de jos. Mătăhălosul, căruia i se zicea Michael cel Negru, îşi încercă piciorul cu gingăşie slabire tarzana constatînd că-i putea duce greutatea, se întoarse către Clayton, cu cîteva cuvinte de morocănoasă mulţumire.

Slabire tarzana rostite pe un ton ursuz, se vedea că vorbele lui erau binevoitoare. Cum îşi termină micul discurs, se răsuci pe călcîie şi se îndreptă şchiopătînd spre prora, cu intenţia vădită de a zădărnici orice încercare de discuţie.

Cîteva zile, soţii Clayton nu-l mai văzură deloc, iar căpitanul, ori de cîte ori era obligat să le vorbească, nu le acorda decît un mormăit posac. Luau masa în cabina căpitanului, aşa cum procedaseră şi înainte de nefericita întîmplare. Dar căpitanul avea grijă ca îndatoririle lui să nu-i îngăduie să mănînce la aceleaşi ore cu ei. Ceilalţi ofiţeri erau nişte indivizi neciopliţi, analfabeţi, cu foarte puţin mai presus de nivelul echipajului de netrebnici pe care-i terorizau, aşa încît se simţeau bucuroşi să poată evita relaţiile sociale cu un distins nobil englez şi cu soţia sa; prin urmare, familia Clayton era foarte izolată.

Acest lucru se potrivea de fapt cu propriile lor dorinţe, dar în acelaşi timp îi depărta de viaţa micului vas, astfel încît le lipsea posibilitatea de a fi la curent cu întîmplările zilnice, care aveau să culmineze în curînd cu o sîngeroasă tragedie. În întreaga atmosferă a navei plutea acel ceva nedefinit care prevesteşte dezastrul. Aparent, atît cît îşi putea da seama Clayton, pe micul vas totul se desfăşura întocmai ca şi înainte; dar se simţea un curent subteran care îi purta pe amîndoi spre o neştiută ameninţare, deşi nu rosteau un cuvînt despre acest fapt unul faţă de celălalt.

A doua zi după rănirea lui Michael cel Negru, Clayton ieşi pe punte la timp pentru a zări patru mateloţi cărînd slabire tarzana braţe trupul unui camarad în nesimţire, în timp ce secundul, ţinînd un par greu în mînă, se zgîia ameninţător la micul grup de slabire tarzana întărîtaţi. Clayton nu puse nici o întrebare — de altfel, nici nu era nevoie — dar a doua zi, cînd silueta masivă a unei nave britanice de război se profila la orizont, fu aproape gata să ceară transferarea lui şi a Lady-ei Alice pe acel vas, fiind prada unor temeri crescînde că la bordul degradantei şi mohorîtei Fuwalda n-ar fi avut parte decît de necazuri.

Către ora prînzului se aflau la distanţa de la care se puteau face auziţi de nava britanică, dar cînd Clayton se găsi pe punctul de a-i cere căpitanului trecerea pe celălalt vas, fu izbit de ridicolul unei astfel de pretenţii.

Ce motiv ar fi trebuit să invoce faţă de comandantul navei regale pentru a solicita întoarcerea în direcţia din care abia venise? Şi ce dac-o să le spună că doi marinari răzvrătiţi slabire tarzana fost trataţi cu asprime de către ofiţerii lor?

Or să rîdă pe sub mustaţă şi n-or să atribuie dorinţa lui de a părăsi nava decît unui singur motiv: laşitatea. John Clayton, Lord Greystoke, nu ceru să fie transferat pe vasul de război. Tîrziu, în acea după- amiază, îi contemplă catargele, topindu-se departe la orizont, dar nu mai înainte de a fi aflat ceea ce-i confirmă temerile cele mai negre şi-l făcu să se blesteme singur pentru falsa mîndrie care-l împiedicase cu cîteva ore mai înainte să-şi pună tînăra soţie la adăpost, în siguranţă — atunci 10 kg pierdere în greutate într-o lună siguranţa era încă posibilă şi nu ca slabire tarzana, spulberată pe veci.

Pe la mijlocul după-amiezii, matelotul cel vîrstnic si scund care fusese doborît de căpitan cu cîteva zile în urmă se înfiinţa pe punte, la parapetul unde Clayton şi soţia sa urmăreau silueta masivului vas de război mistuindu-se în zare.

Bătrînelul freca de zor barele de alamă şi se apropia încetul cu încetul, pînă cînd, ajuns în dreptul lui Clayton, îi spuse cu glas «Căzut: — O să fie un iad pe vasul ăsta, Sir, luaţi aminte la vorbele mele, o să fie iadul pe vas.

N-aţi auzit cum prăsila de diavol, care-i căpitanu' şi cu ciracii lui au snopit în bătaie juma' din echipaj? Numa' ieri două capete crăpate şi trei azi. Da' Michael cel Negru-i om de inimă şi nu-i el tipu' care să rabde aşa ceva, nu-i el omul. Luaţi aminte la vorbele mele, Sir Au de gînd să facă moarte de om, Sir, luaţi aminte la vorbele mele, Sir.

Da' să vă ţineţi gura, Sir şi cînd oţi auzi împuşcături, să slabire tarzana în cabină şi acolo să staţi. Asta-i tot, numa' să vă ţineţi gura, că dacă nu, vă treziţi c-un plumb în coaste, luaţi aminte la vorbele mele, Sir. Şi bătrînul îşi văzu înainte de lustruit, îndepărtîndu-se de locul unde se aflau Claytonii.

slabire tarzana pierderea în greutate conștiința de acces

Poate că tulburările mai pot fi înlăturate. Orice-ar avea de gînd să facă, pe noi doi ne vor cruţa din recunoştinţă că am luat partea individului ăluia Michael cel Negru, dar dac-or să-şi dea seama că i-am trădat, n-or să ne-arate pic de îndurare, Alice.

Dacă nu-l avertizezi pe căpitan, vei slabire tarzana la fel de vinovat de cele ce vor urma ca şi cînd ai fi luat parte la urzirea complotului si ai fi ajutat cu mintea şi cu mîinile tale la înfăptuirea lui. Eu nu mă gîndesc decît la tine; prima mea datorie e faţă de tine. Căpitanul şi-a atras slabire tarzana toată pacostea asta pe cap, aşa încît de ce să risc eu să-mi supun soţia la cine ştie ce orori de neconceput, într-o încercare, zadarnică probabil, de a-l salva de propria-i nebunie barbară?

ŞTIRILE ZILEI

Nici nu-ţi poţi imagina, scumpa mea, ce s-ar întîmpla dacă şleahta asta de ucigaşi ar pune mîna pe Fuwalda! N-aş fi vrednică să mă numesc soţia unui lord englez dacă mi-aş lua răspunderea de a-l încuraja să se sustragă de la o datorie limpede. Îmi dau seama de primejdia ce ar putea surveni, dar o voi înfrunta alături de tine. Poate că ne născocim singuri primejdiile.

 • Arzător de grăsime strâns
 • Alexander Skarsgård sau Tarzan in varianta moderna - Slab sau Gras
 • Pierdere în greutate Ward itv

Deşi nu-mi place cum arată lucrurile pe puntea acestui vapor, s-ar putea totuşi ca dracul să nu fie chiar atît de negru; poate că bătrînul marinar exprima doar gîndul bătrînei lui inimi ticăloase şi nu slabire tarzana despre fapte reale. O revoltă pe vas era un lucru obişnuit cu vreo sută de ani în urmă, dar ne aflăm în anulaşa încît n-ar fi o întîmplare prea plauzibilă. Uite-l pe căpitan îndreptîndu-se spre cabina lui. Dacă tot trebuie să-l previn, aş putea îndeplini chiar acum acesta treabă dezgustătoare, pentru că n-am nici cel mai mic chef să stau de vorbă cu bruta asta.

Cu aceste vorbe se îndepărtă nepăsător în direcţia scării pe care coborîse căpitanul şi o clipă mai tîrziu, îi ciocănea la uşă. Şi după ce Clayton intră şi închise uşa în urmă- i, căpitanul adăugă: Ei? Pe scurt, oamenii au de gînd să pornească o răscoală şi să ucidă. Şi dacă ai zădărnicit din nou disciplina de pe acest vas sau te-ai băgat iar în treburi care nu te privesc, n-ai decît să suporţi consecinţele şi să te duci dracului.

Nu-mi pasă că eşti sau nu lord englez.

 • Ghid de pierdere în greutate timp
 • Tarzan o impune pe Koroleva să slăbească: “Ai grăsime pe abdomen, fund moale și celulită!”
 • Cum să mănânci mai puțin și să slăbești

Pe vasul ăsta eu sînt comandant şi de acum înainte te poftesc să nu- ţi mai vîri nasul unde nu-ţi fierbe oala! Căpitanul se montase singur într-o asemenea dezlănţuire de furie, încît îi năvăli tot sîngele în obraji, iar ultimele cuvinte le răcni în gura mare, subliniindu-şi spusele cu o zdravănă izbitură în masă a pumnului său uriaş, în timp ce-şi agita celălalt pumn în faţa ochilor lui Clayton.

Lordul Greystoke nu clinti, stătu locului contemplînd, cu o privire calmă, pe omul turbat. După care îi întoarse spatele şi ieşi cu slabire tarzana indiferenţă degajată, menită mai curînd să stîrnească mînia unui om de teapa lui Billings decît un puhoi de înjurături.

Deşi căpitanul putea fi cu uşurinţă determinat să-şi regrete cuvintele pripite dacă Lord Greystoke s- ar fi ostenit să-l îmbuneze, acum se încrîncenă irevocabil în furia în care-l părăsise Clayton şi ultima şansă a conlucrării lor pentru binele comun se spulberă în vînt. Individul a fost mai mult decît nerecunoscător.

Numai că nu mi-a sărit în beregată, ca un cîine turbat. N-are decît să fie spînzurat cu corabia lui cu tot şi pînă cînd o să scăpăm teferi din toată beleaua asta, singurul lucru de care mă sinchisesc e binele nostru. Şi cred că primul pas pe care trebuie să-l facem în slabire tarzana acestui scop ar fi să coborîm în cabină şi să-mi revizuiesc pistoalele.

Îmi pare rău acum că puştile şi muniţiile le-am împachetat în lada din cală.

slabire tarzana cum să slăbești pe fundul tău

Îşi găsiră cabina complet răvăşită. Hainele smulse din lăzile şi valizele deschise şedeau împrăştiate pe jos, pînă şi paturile fuseseră făcute bucăţi.

Hai, Alice, s-aruncăm o privire să vedem slabire tarzana lipseşte. O cercetare minuţioasă dădu la iveală faptul că nu lipsea nimic altceva decît cele două pistoale ale lui Clayton şi mica provizie de gloanţe pusă deoparte pentru slabire tarzana. Poate că ai avut dreptate cînd ai afirmat că unica noastră şansă este aceea de a ne menţine într-o poziţie neutră. Dacă ofiţerii vor fi în stare să împiedice revolta, atunci n-avem de ce ne teme, iar dacă răzvrătiţii vor fi biruitori, singura noastră firavă speranţă ar consta în faptul de a nu le fi dejucat planurile şi de a nu ne fi împotrivit lor.

Cînd începură să facă ordine în cabină, Clayton şi soţia lui zăriră amîndoi în acelaşi timp un petic de hîrtie vîrît pe sub uşă. Dar în clipa cînd Clayton se slabire tarzana să-l ridice, observă cu uimire că hîrtia înainta singură spre interiorul cabinei; îşi dădu seama că era împinsă înăuntru de cineva dinafară. Iute şi fără zgomot, se îndreptă spre uşă şi dădu ă apese pe clanţă ca s-o deschidă, dar soţia sa îl pucă de încheietura mîinii.

slabire tarzana pierdere în greutate Brighton

Nu, că am hotărît să urmăm calea de mijloc. Clayton suriîse şi-şi lăsă mîna în jos. Statură amîndoi locului, urmărind înaintarea peticului de hîrtie albă, pînă cînd, în sfîrşit, acesta se opri pe podea, dincolo de uşă.

Clayton se aplecă din nou şi-l ridică. Era o foaie e hîrtie albă, soioasă, împăturită stîngaci într- un pătrat zdrenţuit. Cînd o despăturiră, dădură peste mesaj simplist, aproape ilizibil, trădînd slabire tarzana mînă neînvăţată cu meşteşugul scrisului. Tălmăcit, era un mesaj de avertisment către Clayton cerîndu-i- se să nu raporteze lipsa pistoalelor să nu cumva să repete cele ce-i mărturisise bătrînul marinar, căci altfel îl pîndeşte moartea.

Tot ce putem face este să stăm nemişcaţi şi să aşteptăm orice-ar fi să vină. Priveliştea care i se înfăţişă ochilor îi confirmă cele mai rele temeri.

În faţa micului grup de ofiţeri se ridicase, înfruntîndu-i, întregul echipaj pestriţ de Fuwalda, cu Michael slabire tarzana Negru în cap.

La prima salvă de gloanţe venită din partea ofiţerilor, oamenii se împrăştiară, căutînd adăpost, apoi, din locurile ferite de după catarge, de după cabina timonierului şi cea a comandantului, porniră să tragă în cei cinci ofiţeri care reprezentau mult urîta autoritate de pe bord. Doi dintre răzvrătiţi căzuseră seceraţi de pistolul căpitanului.

Zăceau acolo unde se prăbuşiseră, printre combatanţi.

slabire tarzana cum să arzi grăsime în jurul miezului tău

Dar curînd secundul vasului se prăvăli cu faţa-n jos si, la strigătul de comandă al lui Michael cel Negru, răzvrătiţii traseră în cei patru ofiţeri rămaşi. Echipajul nu reuşise să facă rost decît de şase arme de foc, astfel încît majoritatea erau înarmaţi cu prăjini, topoare, bîte şi răngi. Căpitanul îşi golise pistolul şi tocmai îl reîncărca în clipa cînd se porni atacul. Pistolul secundului fusese strivit, aşa încît numai două slabire tarzana ţinură piept răzvrătiţilor cînd aceştia dădură năvală asupra ofiţerilor, care începură să se tragă îndărăt din faţa valului mînios.

De amîndouă părţile se strigau blesteme şi ocări înspăimîntătoare, care, laolaltă cu pocnetele armelor de foc şi cu ţipetele şi gemetele răniţilor, prefăcuseră puntea navei Fuwalda într-un soi de balamuc. Înainte ca ofiţerii să fi făcut doisprezece paşi de-a-ndăratelea, oamenii se năpustiră asupra lor. Un topor mînuit de un negru voinic despică ţeasta căpitanului slabire tarzana la slabire tarzana pînă la bărbie; o clipă mai tîrziu, se prăbuşiră şi ceilalţi, morţi sau răniţi, sub ploaia de lovituri şi de gloanţe.

Rapidă şi cumplită a fost acţiunea răzvrătiţilor de pe Fuwalda şi în tot timpul desfăşurării ei. John Clayton a stat rezemat flegmatic lîngă pasarelă, pufăindu-şi meditativ pipa, de parcă ar fi urmărit un meci oarecare de criket. Cînd căzu şi ultimul dintre ofiţeri. Clayton îşi spuse că ar fi timpul să se reîntoarcă lîngă soţia lui, ca nu cumva vreunul dintre membrii echipajului s-o găsească singură în cabină.

CELE MAI TARI BANCURI SECI: Tarzan

Deşi calm şi indiferent în aparenţă, Clayton era foarte neliniştit şi frămîntat în sinea lui, căci se temea pentru siguranţa soţiei sale, acum cînd se aflau la discreţia acestor semi-brute ignorante, în mîna cărora îi aruncase soarta cu atîta neîndurare. Cînd se întoarse ca să coboare scara, mare-i fu mirarea să-şi vadă soţia pe trepte, foarte aproape de el. Ce îngrozitor, John! Oh, ce îngrozitor!